Pluriform Zorg

Pluriform Zorg is een organisatiebreed systeem voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en RIBW. Bijzonder aan Pluriform Zorg is dat het systeem het zorgproces centraal stelt: het zorgproces voedt het administratief proces. We noemen dit registratie aan de bron. Zorgprofessionals gebruiken het ECD om zorgplannen te maken, cliëntafspraken vast te leggen en te rapporteren. De productieverantwoording (AW319, DBC, CAK, etc.) wordt volledig automatisch afgeleid uit de cliëntagenda. Dit verhoogt de kwaliteit en spaart kosten.
Pluriform Zorg houdt rekening met de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de CAO's van medewerkers, de AZR-bedrijfsregels en de ZZP-systematiek. De zorgprofessional wordt in het gebruik van Pluriform Zorg niet belast met de details van deze wet- en regelgeving.