De SAAS omgeving is gebouwd op een Microsoft Server omgeving, waar periodiek updates op geïnstalleerd moeten worden. Voor de SAAS-omgeving vindt dit plaats op de vierde donderdag van de maand, van 18:00 tot 22:00, op de volgende dagen:

 • 25-01
 • 22-02
 • 22-03
 • 26-04
 • 24-05
 • 28-06
 • 26-07
 • 23-08
 • 27-09
 • 25-10
 • 22-11
 • 27-12

Gedurende het onderhoud is een kopie productie omgeving beschikbaar.

We versturen een week voor het geplande onderhoud een overzicht van de geplande werkzaamheden. In deze communicatie wordt zowel de tijdsplanning, de uit te voeren werkzaamheden als de impact op de gebruikers aangegeven. De start en de afsluiting van het onderhoud communiceren we via de status website (status.pluriformzorg.nl).

Incidenteel kan Adapcare besluiten met spoed noodonderhoud in te plannen, indien dit niet kan wachten tot het eerstvolgende onderhoud. We informeren je hierover via de eerdergenoemde status website (status.pluriformzorg.nl).