Cliëntadministratie

De cliëntadministratie vervult een centrale rol in Pluriform Zorg, ook als nieuwe cliënten in Pluriform Zorgweb door een zorgmedewerker, planner of behandelaar wordt aangemaakt. Pas na fiattering door de cliëntadministratie - en een geautomatiseerde check op kwaliteit van de gegevens - kan de productie van een cliënt gefactureerd worden.

Pluriform Zorg biedt ondersteuning voor allerlei financieringen: WLZ, WMO, Wijkverpleging, Particulier, Onderaanneming, Eerstelijn, MSVT en DBC. Als voor een cliënt geen externe financiering beschikbaar is kan deze ook (tijdelijk) voor 'rekening van het zorgteam' in zorg worden genomen.

AZR-berichten kunnen via een webservice opgehaald en aangeleverd worden bij Vecozo. Uiteraard zijn ook BSN- en COV-koppelingen voorhanden, niet alleen voor de cliëntadministratie maar ook in Pluriform Zorgweb voor de wijkverpleegkundige en (eerstelijns) behandelaar.

Recente wijzigingen plaatsen we op onze Facebook pagina

Productieadministratie

De productie wordt geregistreerd door zorgmedewerkers en behandelaren in de vorm van woondagen, dagdelen dagbesteding, uren en bestedingen.

De zorgmutaties (in zorg, tijdelijk verblijf elders, etc) leiden automatisch tot woondagen, uit de cliëntafspraken worden dagdelen en uren gegenereerd. Een voorbeeld van een besteding is een consult (onafhankelijk van de tijdsduur), een toeslag (bijvoorbeeld voor CVA of kapitaallasten) of het vervoer van/naar de dagbesteding.

Voordat productie gefactureerd kan worden voert Pluriform Zorg volledig geautomatiseerd een aantal controles uit. Voor alle te factureren productie moet budget beschikbaar zijn, desnoods 'voor eigen rekening zorgteam'. Ook moet de teammanager de productie van zijn/haar team goedgekeurd hebben. Hiermee wordt de uitval tot een minimum beperkt.

Verantwoording

In Pluriform Zorg is het mogelijk om alle productieafspraken met debiteuren vast te leggen inclusief de precieze afspraken over de wijze van factureren en (de periodiciteit) van aanleveren. De uitputting van de afgesproken budgetten is real-time inzichtelijk.

Vanwege de iteratieve manier waarop Pluriform Zorg ontwikkeld wordt is het eenvoudig om nieuwe facturatiemethodes snel toe te voegen. Zo zijn als gevolg van de stelselwijziging per 1/1/2015 o.a. de volgende manieren toegevoegd:
- vast declaratiebudget per periode
- vast declaratiebedrag per periode
- declaratiebedrag effectueren naar rato van de periode
- half bedrag factureren brengen bij start in 2e helft van de periode

Organisatiebreed

Pluriform Zorg is een organisatiebreed systeem met niet alleen functionaliteit voor de zorg, behandeling en administratie, maar ook voor overige processen.

Voorbeelden van deze functionaliteit:
- relatiebeheer
- projectmanagement
- relatiebeheer
- projectmanagement
- financiële administratie incl. teamkassen
- inkoop en crediteurenadministratie
- workflow voor inkoopfacturen
- verkoop en debiteurenadministratie
- vaste activa
- magazijnbeheer
- personeel en opleidingen