Nieuws

Kom meer te weten over Pluriform


Topaz biedt multidisciplinaire behandeling thuis

Topaz is specialist in ouderenzorg, revalidatie en zorg bij chronische ziekten. Het behandelteam van Topaz heeft veel expertise in zorg die nodig is als er meerdere klachten tegelijk spelen, niet alleen voor cliënten in een woon- of revalidatieverblijf van Topaz, maar ook voor cliënten thuis. Een interview met Pieter de Jonge, verantwoordelijk voor eerstelijns behandeling.

Kan je iets vertellen over de behandelfunctie van Topaz?
“Topaz is heel erg goed in complexe problematiek. We kunnen rondom de cliënt een
multidisciplinair team samenstellen met een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig
specialist, (GZ) psycholoog, fysiotherapeut, bewegingstherapeut, ergotherapeut,logopedist, diëtist, muziektherapeut en maatschappelijk werker. Dat doen we in ons revalidatiecentrum, onze verpleeghuizen
en ook bij de cliënten thuis. Dat laatste is mijn verantwoordelijkheid.”

Wat maakt thuisbehandeling anders?
“Bij de cliënt ben je te gast. Dat vraagt van onze mensen een nog meer servicegerichte aanpak. Tegelijkertijd moeten we heel erg efficiënt omgaan met onze tijd, de verzekeraars stellen terecht hoge eisen aan onze kwaliteit en efficiency.”

Hoe organiseer je dan die kwaliteit en efficiency?
“Dat is een hele uitdaging. Een dergelijke multidisciplinaire samenwerking van behandelaren is vrij uniek in de eerstelijns zorg. We ontwikkelen samen met Adapcare een elektronisch cliëntdossier waarin verschillende behandeldisciplines met elkaar kunnen samenwerken. De efficiency moet komen uit het slim plannen van de afspraken en het zoveel mogelijk beperken van de registratielast.”

Wat maakt een multidisciplinair dossier zo anders?
“De beroepsverenigingen voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek stellen allemaal hun eigen eisen aan de dossiervoering en we hebben te maken met verschillende privacywetgevingen. Tegelijkertijd willen onze behandelaren wel multidisciplinair samenwerken. Je wilt de cliënt bijvoorbeeld maar één keer vragen naar zijn voorgeschiedenis en lopende diagnoses. Ook wil je de behandeldoelen van de verschillende disciplines op elkaar afgestemd houden. Bij meer complexe situaties willen we ook multidisciplinair kunnen evalueren of de ingezette behandeling z’n doel dient. Dat vraagt iets anders van een elektronisch dossier dan bestaande dossiers.”

Hoe was het om samen met Adapcare na te denken over zo’n multidisciplinair dossier?
“Dat was een erg leuke ervaring. We hebben samen met andere klanten van Adapcare een multidisciplinair behandelconcept ontwikkeld. Eerst achter het whiteboard, daarna de eerste prototypes. Uiteindelijk is het een nieuwe module geworden van Pluriform Zorg, ons systeem.”

Waar werk je de komende tijd aan?
“We zijn dit jaar begonnen met ons eerstelijns team, 30 medewerkers in de regio Leiden, Voorschoten en de Duin- en Bollenstreek. Het is een mooie uitdaging waarin ik veel vertrouwen heb omdat we echt een unieke aanpak hebben. De kwaliteit is goed, onze cliënten zijn tevreden en we werken ook constructief samen met de zorgverzekeraars. Ook voor zorgverzekeraars is dit namelijk een verbetering: met minder kosten meer cliënten die tevreden thuis kunnen wonen. Op die lijn gaan we de komende tijd dus verder!”

Gepubliceerd op: 14 december, 2017
 
Powered by: Pluriform Software