Nieuws

Kom meer te weten over Pluriform


Cliëntportaal - Het recht om mee te doen

BLOG - Freek Erens, Productmanager Adapcare

Onlangs mocht ik een presentatie over ons cliëntportaal geven aan de medezeggenschapsraad van één van onze klanten, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. In de zaal zeven cliënten en een begeleider. Het was mijn leukste bijeenkomst in Jaren.Ik gaf een demo van het Pluriform Cliëntportaal en liet zien hoe cliënten en mantelzorgers inzage hebben in hun dossier: rapportageregels, ondersteuningsplan, cliëntagenda en de mogelijkheid om te chatten met begeleiders en behandelaren. Nog nooit heb ik in een uur tijd zoveel vragen gekregen, het was fantastisch.

Maar ook spannend. "We willen het portaal graag gebruiken, maar alleen als we kunnen reageren op wat onze begeleiders over ons schrijven, dat klopt vaak niet". En er was nog meer: "Leuk om een bericht te kunnen sturen naar mijn woonbegeleider, maar ik wil niet dat de begeleider van mijn werk het leest". "En wie mogen mijn gegevens inzien?". Natuurlijk hebben deze cliënten gelijk, iedereen heeft het recht om mee te doen, ook als het om het dossier gaat.

Achteraf gezien was deze bijeenkomst het startpunt van het Pluriform Cliëntportaal, versie 2. Dit is onze visie:

  • Participatie. De cliënt participeert naar vermogen in het zorg-, begeleidings- en behandelproces, ook waar het de informatievoorziening betreft. De cliënt kan middels het cliëntportaal bijdragen aan het opstellen en realiseren van het zorg-, ondersteunings- en behandelplan. Samen doelen opstellen, zelf metingen invoeren, een logboek bijhouden en reageren op de rapportages van de professionals.

  • Transparant. Het Pluriform Cliëntportaal is als een raam in het huis van de zorgorganisatie. Een raam waarmee cliënt, wettelijk vertegenwoordiger en mantelzorger naar binnen kunnen kijken, een raam waarmee het zorgproces transparant wordt gemaakt. Dat betekent real-time inzicht in alle gegevens van het dossier, dus ook de metingen, formulieren, incidentmeldingen, vrijheidsbeperkende maatregelen, behandeldoelen en indicaties.

  • Regie. Binnenkort heeft ook de cliënt een raam in zijn of haar eigen huis, een raam waarmee de cliënt zelf kan bepalen wat de professionals en mantelzorgers van zijn of haar leven kunnen zien. Vanuit zijn eigen huis kan de cliënt het zorgproces sturen, bijvoorbeeld door zelf de kaders aan te geven waarbinnen een afspraak met een professional gepland kan worden.

  • Kwaliteit van leven. Zorg is meer dan professionele zorg, het gaat naast kwaliteit van zorg ook om kwaliteit van leven. Het cliëntportaal wordt een manier om ook de leuke dingen van het leven met elkaar te delen, via bijvoorbeeld een fotoalbum of de activiteitenkalender.

Deze visie gaan we concreet maken in het Pluriform Cliëntportaal, versie 2. Samen met onze klanten en hun cliënten. We houden u op de hoogte.

Gepubliceerd op: 23 juni, 2017
 
Powered by: Pluriform Software