Maatwerk

Kan in Pluriform Zorg maatwerk opgenomen worden?
Pluriform Zorg is opgebouwd uit een groot aantal bouwblokken waarbij elke klant de bouwblokken op een unieke manier inzet voor haar situatie. Maatwerk wordt ontwikkeld als een nieuw bouwblok dat in eerste instantie wordt ingezet bij één zorgorganisatie en vervolgens wordt verrijkt met andere organisaties. Al het maatwerk wordt ontwikkeld in Pluriform Zorg, er is één 'code base' zodat maatwerk nooit een belemmering is bij de implementatie van een nieuwe release.

Infrastructuur

Welke hardware en software is nodig?
Pluriform Zorg is een client-server-systeem: de gemeenschappelijke database draait op een Windows-server en de schermen van de eindgebruikers draaien lokaal of in een internetbrowser. Ook is het mogelijk om de client 'remote' (met Citrix of Windows Terminal Server) te draaien.
Pluriform Zorg als clouddienst? Lees meer over SAAS als de oplossing voor complete ontzorging.

Licenties

Hoe krijg ik een licentie?
Pluriform Zorg is een initiatief van Adapcare en Pluriform Software om samen met zorgorganisaties kennis van zorgprocessen vast te leggen in een gemeenschappelijk ontwikkelsysteem. De licentieovereenkomst wordt aangegaan met Pluriform Software. Adapcare is als zorgpartner van Pluriform Software de partij om Pluriform Zorg te onderhouden, implementeren en uit te breiden. De data in het productiesysteem zijn altijd eigendom van de betreffende organisatie.

Escrow

Heeft Adapcare een escrow-regeling?
Ja, Adapcare heeft in samenwerking met Pluriform Software een regeling getroffen om de continuïteit in het gebruik van Pluriform Zorg te waarborgen in het geval dat Adapcare (of Pluriform Software) onverhoopt in gebreke mocht blijven. In het geval van een calamiteit krijgt Stichting Waarborg Pluriform de beschikking over de bij de notaris gedeponeerde actuele broncode van Pluriform Zorg en/of Pluriform Basis. Ook krijgt de Stichting dan toegang tot gekwalificeerde modelleurs om deze broncode te kunnen onderhouden.