Pluriform Zorg heeft o.a. de volgende voorzieningen voor de ouderenzorg:                                 

  • Financieringen: WLZ, WMO, Zvw WV, Particulier, Onderaanneming, 1e lijn, MSVT, DBC
  • Verantwoording: AW319, CAK, gemeentespecifieke facturatiemethodes
  • Zorgplanmethodiek: o.a. Omaha, SAMPC en Zorgleefplan (inrichtbaar)

Voor een overzicht van: