Pluriform Zorg heeft o.a. de volgende voorzieningen voor de gehandicaptenzorg:                                 

  • Financieringen: WLZ, WMO, Jeugdwet, Particulier, Onderaanneming
  • Verantwoording: AW319, CAK, gemeentespecifieke facturatiemethodes
  • Zorgplanmethodiek: o.a. Schalock & Verdugo (inrichtbaar)
  • Signaleringsplannen en stemmingmetingen
  • Cliëntkenmerken speciaal voor de sector
  • Integratief behandelplan
  • Koppeling met Mediquest

Voor een overzicht van: