Pluriform Zorg is ontwikkeld voor de care, met name ouderenzorg en gehandicaptenzorg. De processen zijn voor een belangrijk deel gelijk. De modules voor administratieve bedrijfsvoering en zorgprocessen zijn individueel voor een organisatie te configureren. Zo gebruikt de ouderenzorg vaak Omaha en/of Zorgleefplan terwijl in de gehandicaptenzorg veel gebruik wordt gemaakt van Schalock & Verdugo. Als u in detail wilt weten hoe Pluriform Zorg wordt toegepast brengen wij in u contact met deze referenties.