Bij het implementeren van Pluriform Zorg hanteren we een duidelijke projectaanpak met vier fasen. Elke fase wordt expliciet afgerond voordat de volgende fase start. Zo bereiken we een goed projectresultaat.

Alle aanpassingen in de inrichting worden in korte iteraties (Plan, Do, Check, Act) doorgevoerd. Soms is nieuwe functionaliteit nodig om het unieke van uw organisatie te ondersteunen. Deze nieuwe functionaliteit wordt met name in fase 1 en 2 gerealiseerd.

Met Pluriform Zorg is het ook na de go-live mogelijk om uw bedrijfsvoering stap voor stap te vereenvoudigen en te verbeteren. Onze klanten vormen een actieve community die samen met ons innoveren om de zorg te verbeteren.

1-Inrichten

Samen het fundament leggen:

 • keuzes maken in de inrichting van de administratieve processen
 • met de deskundigen van uw organisatie
 • vastleggen van de stamgegevens van Pluriform Zorg
 • ter voorbereiding op een pilot
 • afgesloten met een go/no-go

2-Pilot

Toetsen van de inrichting voor de go-live:

 • keuzes maken in de inrichting van de zorgprocessen
 • met de zorgdeskundigen van uw organisatie
 • door Pluriform Zorg daadwerkelijk te gebruiken in een aantal pilotteams
 • en de inrichting in korte iteraties aan te passen
 • om zo systeem en organisatie voor te bereiden op de uitrol
 • afgesloten met een go/no-go

3-Uitrol

Team voor team uitrollen:

 • beheerst, in het tempo van uw organisatie
 • Pluriform Zorg gefaseerd in gebruik nemen
 • ondersteund door eigen trainers en de pilotteams
 • waar nodig met ondersteuning van Adapcare

4-Gebruik

De eerste resultaten behalen:

 • En dan blijven verbeteren, vereenvoudigen en innoveren
 • waar nodig, Pluriform Zorg in korte iteraties aanpassen aan uw wensen
 • aanpassingen snel in gebruiknemen om opnieuw de resultaten te behalen